Радост 10

Има такава Радост!

Радост 10

Има такава Радост!

Радост 10

Има такава Радост!

Радост 10

Има такава Радост!

  • Асансьор
  • БДС
  • В Строеж
  • Необзаведен
  • Ново Строителство
  • Паркомясто
  • ПВЦ Дограма
  • Термо Изолация
  • Тухла
  • Хидро Изолация

Радост 10

Апартаменти

ID: 35794
Ап.№1, Вход А
Площ 51.71 кв.м
Бани: 1
Етаж: 1
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35796
Aп. №2, Вход А
Площ 52.49 кв.м
Бани: 1
Етаж: 1
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35797
Ап. №3, Вход А
Площ 81.37 кв.м
Бани: 1
Етаж: 1
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35798
Ап. №4, Вход А
Площ 81.37 кв.м
Бани: 1
Етаж: 1
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35799
Ап. №5, Вход А
Площ 52.26 кв.м
Бани: 1
Етаж: 1
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35800
Ап. №6, Вход А
Площ 52.26 кв.м
Бани: 1
Етаж: 1
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35801
Ап. №7, Вход А
Площ 52.26 кв.м
Бани: 1
Етаж: 1
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35802
Ап. №8, Вход А
Площ 95.05 кв.м
Бани: 1
Етаж: 1
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35803
Ап. №9, Вход А
Площ 91.14 кв.м
Бани: 1
Етаж: 1
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35804
Ап. №10, Вход А
Площ 59.41 кв.м
Бани: 1
Етаж: 2
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35805
Ап. №11, Вход А
Площ 59.13 кв.м
Бани: 1
Етаж: 2
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35806
Ап. №12, Вход А
Площ 99.78 кв.м
Бани: 1
Етаж: 2
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35807
Ап. №13, Вход А
Площ 99.78 кв.м
Бани: 1
Етаж: 2
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35808
Ап. №14, Вход А
Площ 58.84 кв.м
Бани: 1
Етаж: 2
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35809
Ап. №15, Вход А
Площ 58.84 кв.м
Бани: 1
Етаж: 2
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35810
Ап. №16, Вход А
Площ 58.84 кв.м
Бани: 1
Етаж: 2
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35811
Ап. №17, Вход А
Площ 99.11 кв.м
Бани: 1
Етаж: 2
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35812
Ап. №18, Вход А
Площ 88.77 кв.м
Бани: 1
Етаж: 2
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35813
Ап. №19, Вход А
Площ 59.41 кв.м
Бани: 1
Етаж: 3
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35814
Ап. №20, Вход А
Площ 59.13 кв.м
Бани: 1
Етаж: 3
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35815Продаден
Ап. №21, Вход А
Площ 99.78 кв.м
Бани: 1
Етаж: 3
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35816Продаден
Aп. №22, Вход А
Площ 99.78 кв.м
Бани: 1
Етаж: 3
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35817
Aп. №23, Вход А
Площ 58.84 кв.м
Бани: 1
Етаж: 3
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35818
Aп. №24, Вход А
Площ 58.84 кв.м
Бани: 1
Етаж: 3
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35819
Aп. №25, Вход А
Площ 58.84 кв.м
Бани: 1
Етаж: 3
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35820
Aп. №26, Вход А
Площ 99.11 кв.м
Бани: 1
Етаж: 3
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35821
Aп. №27, Вход А
Площ 88.77 кв.м
Бани: 1
Етаж: 3
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35822
Aп. №28, Вход А
Площ 59.41 кв.м
Бани: 1
Етаж: 4
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35823Продаден
Aп. №29, Вход А
Площ 59.13 кв.м
Бани: 1
Етаж: 4
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35824Продаден
Aп. №30, Вход А
Площ 99.78 кв.м
Бани: 1
Етаж: 4
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35825
Aп. №31, Вход А
Площ 99.78 кв.м
Бани: 1
Етаж: 4
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35826
Aп. №32, Вход А
Площ 58.84 кв.м
Бани: 1
Етаж: 4
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35827
Aп. №33, Вход А
Площ 58.84 кв.м
Бани: 1
Етаж: 4
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35828
Aп. №34, Вход А
Площ 58.84 кв.м
Бани: 1
Етаж: 4
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35829
Aп. №35, Вход А
Площ 99.11 кв.м
Бани: 1
Етаж: 4
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35830
Aп. №36, Вход А
Площ 88.77 кв.м
Бани: 1
Етаж: 4
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35831
Aп. №37, Вход А
Площ 59.41 кв.м
Бани: 1
Етаж: 5
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35832Продаден
Aп. №38, Вход А
Площ 59.13 кв.м
Бани: 1
Етаж: 5
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35833Продаден
Aп. №39, Вход А
Площ 99.78 кв.м
Бани: 1
Етаж: 5
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35834
Aп. №40, Вход А
Площ 99.78 кв.м
Бани: 1
Етаж: 5
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35835
Aп. №41, Вход А
Площ 58.84 кв.м
Бани: 1
Етаж: 5
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35836
Aп. №42, Вход А
Площ 58.84 кв.м
Бани: 1
Етаж: 5
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35837Продаден
Aп. №43, Вход А
Площ 58.84 кв.м
Бани: 1
Етаж: 5
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35838
Aп. №44, Вход А
Площ 99.11 кв.м
Бани: 1
Етаж: 5
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35839
Aп. №45, Вход А
Площ 88.77 кв.м
Бани: 1
Етаж: 5
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35841
Aп. №46, Вход А
Площ 59.41 кв.м
Бани: 1
Етаж: 6
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35842
Aп. №47, Вход А
Площ 59.13 кв.м
Бани: 1
Етаж: 6
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35843
Aп. №48, Вход А
Площ 99.78 кв.м
Бани: 1
Етаж: 6
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35844
Aп. №49, Вход А
Площ 99.78 кв.м
Бани: 1
Етаж: 6
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35845
Aп. №50, Вход А
Площ 58.84 кв.м
Бани: 1
Етаж: 6
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35846
Aп. №51, Вход А
Площ 58.84 кв.м
Бани: 1
Етаж: 6
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35847
Aп. №52, Вход А
Площ 58.84 кв.м
Бани: 1
Етаж: 6
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35848
Aп. №53, Вход А
Площ 99.11 кв.м
Бани: 1
Етаж: 6
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35849
Aп. №54, Вход А
Площ 88.77 кв.м
Бани: 1
Етаж: 6
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35850
Aп. №55, Вход А
Площ 58.99 кв.м
Бани: 1
Етаж: 7
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35851
Aп. №56, Вход А
Площ 58.70 кв.м
Бани: 1
Етаж: 7
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35852
Aп. №57, Вход А
Площ 91.88 кв.м
Бани: 1
Етаж: 7
Спални: 0
Цена при запитване
ID: 35853
Aп. №58, Вход А
Площ 91.88 кв.м
Бани: 1
Етаж: 7
Спални: 0
Цена при запитване
ID: 35855
Aп. №59, Вход А
Площ 58.44 кв.м
Бани: 1
Етаж: 7
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35856
Aп. №60, Вход А
Площ 58.44 кв.м
Бани: 1
Етаж: 7
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35857
Aп. №61, Вход А
Площ 58.44 кв.м
Бани: 1
Етаж: 7
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35858
Aп. №62, Вход А
Площ 98.44 кв.м
Бани: 1
Етаж: 7
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35859
Aп. №63, Вход А
Площ 88.16 кв.м
Бани: 1
Етаж: 7
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35860
Aп. №1, Вход Б
Площ 89.22 кв.м
Бани: 1
Етаж: 1
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35861
Aп. №2, Вход Б
Площ 46.65 кв.м
Бани: 1
Етаж: 1
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35862
Aп. №3, Вход Б
Площ 54.59 кв.м
Бани: 1
Етаж: 1
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35863
Aп. №4, Вход Б
Площ 89.22 кв.м
Бани: 1
Етаж: 1
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35864
Aп. №5, Вход Б
Площ 96.12 кв.м
Бани: 1
Етаж: 2
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35865Продаден
Aп. №6, Вход Б
Площ 69.16 кв.м
Бани: 1
Етаж: 2
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35866Продаден
Aп. №7, Вход Б
Площ 69.16 кв.м
Бани: 1
Етаж: 2
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35867
Aп. №8, Вход Б
Площ 96.12 кв.м
Бани: 1
Етаж: 2
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35868
Aп. №9, Вход Б
Площ 96.12 кв.м
Бани: 1
Етаж: 3
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35869Продаден
Aп. №10, Вход Б
Площ 69.16 кв.м
Бани: 1
Етаж: 3
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35870Продаден
Aп. №11, Вход Б
Площ 69.16 кв.м
Бани: 1
Етаж: 3
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35871
Aп. №12, Вход Б
Площ 96.12 кв.м
Бани: 1
Етаж: 3
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35872
Aп. №13, Вход Б
Площ 96.12 кв.м
Бани: 1
Етаж: 4
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35873Продаден
Aп. №14, Вход Б
Площ 69.16 кв.м
Бани: 1
Етаж: 4
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35874Продаден
Aп. №15, Вход Б
Площ 69.16 кв.м
Бани: 1
Етаж: 4
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35875
Aп. №16, Вход Б
Площ 96.12 кв.м
Бани: 1
Етаж: 4
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35876
Aп. №17, Вход Б
Площ 96.12 кв.м
Бани: 1
Етаж: 5
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35877Продаден
Aп. №18, Вход Б
Площ 69.16 кв.м
Бани: 1
Етаж: 5
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35878Продаден
Aп. №19, Вход Б
Площ 69.16 кв.м
Бани: 1
Етаж: 5
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35879
Aп. №20, Вход Б
Площ 96.12 кв.м
Бани: 1
Етаж: 5
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35880
Aп. №21, Вход Б
Площ 96.12 кв.м
Бани: 1
Етаж: 6
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35881Продаден
Aп. №22, Вход Б
Площ 69.16 кв.м
Бани: 1
Етаж: 6
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35882Продаден
Aп. №23, Вход Б
Площ 69.16 кв.м
Бани: 1
Етаж: 6
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35883
Aп. №24, Вход Б
Площ 96.12 кв.м
Бани: 1
Етаж: 6
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35884
Aп. №25, Вход Б
Площ 95.51 кв.м
Бани: 1
Етаж: 7
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35885
Aп. №26, Вход Б
Площ 68.71 кв.м
Бани: 1
Етаж: 7
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35886
Aп. №27, Вход Б
Площ 68.71 кв.м
Бани: 1
Етаж: 7
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35887
Aп. №28, Вход Б
Площ 95.51 кв.м
Бани: 1
Етаж: 7
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35888
Ап. №1, Вход В
Площ 72.49 кв.м
Бани: 1
Етаж: 1
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35889
Ап. №2, Вход В
Площ 53.50 кв.м
Бани: 1
Етаж: 1
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35891
Ап. №3, Вход В
Площ 53.50 кв.м
Бани: 1
Етаж: 1
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35892
Ап. №4, Вход В
Площ 86.50 кв.м
Бани: 1
Етаж: 1
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35893
Ап. №5, Вход В
Площ 53.23 кв.м
Бани: 1
Етаж: 1
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35894
Ап. №6, Вход В
Площ 53.23 кв.м
Бани: 1
Етаж: 1
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35895
Ап. №7, Вход В
Площ 88.40 кв.м
Бани: 1
Етаж: 1
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35896
Ап. №8, Вход В
Площ 91.78 кв.м
Бани: 1
Етаж: 2
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35897
Ап. №9, Вход В
Площ 60.36 кв.м
Бани: 1
Етаж: 2
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35898
Ап. №10, Вход В
Площ 60.36 кв.м
Бани: 1
Етаж: 2
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35899
Ап. №11, Вход В
Площ 104.12 кв.м
Бани: 1
Етаж: 2
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35900
Ап. №12, Вход В
Площ 60.03 кв.м
Бани: 1
Етаж: 2
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35901
Ап. №13, Вход В
Площ 60.03 кв.м
Бани: 1
Етаж: 2
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35902
Ап. №14, Вход В
Площ 88.75 кв.м
Бани: 1
Етаж: 2
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35903
Ап. №15, Вход В
Площ 91.78 кв.м
Бани: 1
Етаж: 3
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35904
Ап. №16, Вход В
Площ 60.36 кв.м
Бани: 1
Етаж: 3
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35905Продаден
Ап. №17, Вход В
Площ 60.36 кв.м
Бани: 1
Етаж: 3
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35906
Ап. №18, Вход В
Площ 104.12 кв.м
Бани: 1
Етаж: 1
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35907
Ап. №19, Вход В
Площ 60.03 кв.м
Бани: 1
Етаж: 3
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35908
Ап. №20, Вход В
Площ 60.03 кв.м
Бани: 1
Етаж: 3
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35909
Ап. №21, Вход В
Площ 88.75 кв.м
Бани: 1
Етаж: 3
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35910
Ап. №22, Вход В
Площ 91.78 кв.м
Бани: 1
Етаж: 4
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35911
Ап. №23, Вход В
Площ 60.36 кв.м
Бани: 1
Етаж: 4
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35912Продаден
Ап. №24, Вход В
Площ 60.36 кв.м
Бани: 1
Етаж: 4
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35913
Ап. №25, Вход В
Площ 104.12 кв.м
Бани: 1
Етаж: 4
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35914Продаден
Ап. №26, Вход В
Площ 60.03 кв.м
Бани: 1
Етаж: 4
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35915Продаден
Ап. №27, Вход В
Площ 60.03 кв.м
Бани: 1
Етаж: 4
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35916
Ап. №28, Вход В
Площ 88.75 кв.м
Бани: 1
Етаж: 4
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35917
Ап. №29, Вход В
Площ 91.78 кв.м
Бани: 1
Етаж: 5
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35918
Ап. №30, Вход В
Площ 60.36 кв.м
Бани: 1
Етаж: 5
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35919Продаден
Ап. №31, Вход В
Площ 60.36 кв.м
Бани: 1
Етаж: 5
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35920
Ап. №32, Вход В
Площ 104.12 кв.м
Бани: 1
Етаж: 5
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35921
Ап. №33, Вход В
Площ 60.03 кв.м
Бани: 1
Етаж: 5
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35922
Ап. №34, Вход В
Площ 60.03 кв.м
Бани: 1
Етаж: 5
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35923
Ап. №35, Вход В
Площ 88.75 кв.м
Бани: 1
Етаж: 5
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35924
Ап. №36, Вход В
Площ 91.78 кв.м
Бани: 2
Етаж: 6
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35925
Ап. №37, Вход В
Площ 60.36 кв.м
Бани: 1
Етаж: 6
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35926
Ап. №38, Вход В
Площ 60.36 кв.м
Бани: 1
Етаж: 6
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35927
Ап. №39, Вход В
Площ 104.12 кв.м
Бани: 1
Етаж: 6
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35928
Ап. №40, Вход В
Площ 60.03 кв.м
Бани: 1
Етаж: 6
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35929
Ап. №41, Вход В
Площ 60.03 кв.м
Бани: 1
Етаж: 6
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35930
Ап. №42, Вход В
Площ 88.75 кв.м
Бани: 1
Етаж: 6
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35931
Ап. №43, Вход В
Площ 91.05 кв.м
Бани: 2
Етаж: 7
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35932
Ап. №44, Вход В
Площ 59.86 кв.м
Бани: 1
Етаж: 7
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35933
Ап. №45, Вход В
Площ 109.77 кв.м
Бани: 1
Етаж: 7
Спални: 0
Цена при запитване
ID: 35934
Ап. №46, Вход В
Площ 93.69 кв.м
Бани: 1
Етаж: 7
Спални: 0
Цена при запитване
ID: 35935
Ап. №47, Вход В
Площ 59.55 кв.м
Бани: 1
Етаж: 7
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35936
Ап. №48, Вход В
Площ 88.06 кв.м
Бани: 1
Етаж: 7
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35937
Ап. №1, Вход Г
Площ 89.22 кв.м
Бани: 1
Етаж: 1
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35938
Ап. №2, Вход Г
Площ 46.65 кв.м
Бани: 1
Етаж: 1
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35939
Ап. №3, Вход Г
Площ 54.59 кв.м
Бани: 1
Етаж: 1
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35940
Ап. №4, Вход Г
Площ 89.22 кв.м
Бани: 1
Етаж: 1
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35941
Ап. №5, Вход Г
Площ 96.12 кв.м
Бани: 1
Етаж: 2
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35942
Ап. №6, Вход Г
Площ 69.16 кв.м
Бани: 1
Етаж: 2
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35943
Ап. №7, Вход Г
Площ 69.16 кв.м
Бани: 1
Етаж: 2
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35944
Ап. №8, Вход Г
Площ 96.12 кв.м
Бани: 1
Етаж: 2
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35945
Ап. №9, Вход Г
Площ 96.12 кв.м
Бани: 1
Етаж: 3
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35946
Ап. №10, Вход Г
Площ 69.16 кв.м
Бани: 1
Етаж: 3
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35947
Ап. №11, Вход Г
Площ 69.16 кв.м
Бани: 1
Етаж: 3
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35948
Ап. №12, Вход Г
Площ 96.12 кв.м
Бани: 1
Етаж: 3
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35949
Ап. №13, Вход Г
Площ 96.12 кв.м
Бани: 1
Етаж: 4
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35950
Ап. №14, Вход Г
Площ 69.16 кв.м
Бани: 1
Етаж: 4
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35951
Ап. №15, Вход Г
Площ 69.16 кв.м
Бани: 1
Етаж: 4
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35952
Ап. №16, Вход Г
Площ 96.12 кв.м
Бани: 1
Етаж: 4
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35953
Ап. №17, Вход Г
Площ 96.12 кв.м
Бани: 1
Етаж: 5
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35954
Ап. №18, Вход Г
Площ 69.16 кв.м
Бани: 1
Етаж: 5
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35955
Ап. №19, Вход Г
Площ 69.16 кв.м
Бани: 1
Етаж: 5
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35956
Ап. №20, Вход Г
Площ 96.12 кв.м
Бани: 1
Етаж: 5
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35957
Ап. №21, Вход Г
Площ 96.12 кв.м
Бани: 1
Етаж: 6
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35958
Ап. №22, Вход Г
Площ 69.16 кв.м
Бани: 1
Етаж: 6
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35959
Ап. №23, Вход Г
Площ 69.16 кв.м
Бани: 1
Етаж: 6
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35960
Ап. №24, Вход Г
Площ 96.12 кв.м
Бани: 1
Етаж: 6
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35961
Ап. №25, Вход Г
Площ 95.51 кв.м
Бани: 1
Етаж: 7
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35963
Ап. №26, Вход Г
Площ 68.71 кв.м
Бани: 1
Етаж: 7
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35964
Ап. №27, Вход Г
Площ 68.71 кв.м
Бани: 1
Етаж: 7
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35965
Ап. №28, Вход Г
Площ 95.51 кв.м
Бани: 1
Етаж: 7
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35966
Магазин 1
Площ 205.71 кв.м
Бани: 1
Етаж: 1
Спални: 0
Цена при запитване
ID: 35967
Магазин 2
Площ 230.20 кв.м
Бани: 1
Етаж: 1
Спални: 0
Цена при запитване
ID: 35968
Ап. №1, Вход Д
Площ 93.97 кв.м
Бани: 1
Етаж: 2
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35969
Ап. №2, Вход Д
Площ 101.62 кв.м
Бани: 2
Етаж: 2
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35970
Ап. №3, Вход Д
Площ 84.62 кв.м
Бани: 1
Етаж: 2
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35971
Ап. №4, Вход Д
Площ 97.32 кв.м
Бани: 1
Етаж: 2
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35972
Ап. №5, Вход Д
Площ 72.30 кв.м
Бани: 1
Етаж: 2
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35973
Ап. №6, Вход Д
Площ 57.28 кв.м
Бани: 1
Етаж: 1
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35974
Ап. №7, Вход Д
Площ 93.97 кв.м
Бани: 1
Етаж: 3
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35975
Ап. №8, Вход Д
Площ 101.62 кв.м
Бани: 2
Етаж: 3
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35976
Ап. №9, Вход Д
Площ 84.62 кв.м
Бани: 1
Етаж: 3
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35977
Ап. №10, Вход Д
Площ 97.32 кв.м
Бани: 1
Етаж: 3
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35978
Ап. №11, Вход Д
Площ 72.30 кв.м
Бани: 1
Етаж: 3
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35979
Ап. №12, Вход Д
Площ 57.28 кв.м
Бани: 1
Етаж: 3
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35980
Ап. №13, Вход Д
Площ 93.97 кв.м
Бани: 1
Етаж: 4
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35982
Ап. №14, Вход Д
Площ 101.62 кв.м
Бани: 2
Етаж: 4
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35983Продаден
Ап. №15, Вход Д
Площ 84.62 кв.м
Бани: 1
Етаж: 4
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35984Продаден
Ап. №16, Вход Д
Площ 97.32 кв.м
Бани: 1
Етаж: 4
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35985
Ап. №17, Вход Д
Площ 72.30 кв.м
Бани: 1
Етаж: 4
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35986
Ап. №18, Вход Д
Площ 57.28 кв.м
Бани: 1
Етаж: 4
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35987
Ап. №19, Вход Д
Площ 93.97 кв.м
Бани: 1
Етаж: 5
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35988
Ап. №20, Вход Д
Площ 101.62 кв.м
Бани: 2
Етаж: 5
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35989Продаден
Ап. №21, Вход Д
Площ 84.62 кв.м
Бани: 1
Етаж: 5
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35990Продаден
Ап. №22, Вход Д
Площ 97.32 кв.м
Бани: 1
Етаж: 5
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35991
Ап. №23, Вход Д
Площ 72.30 кв.м
Бани: 1
Етаж: 5
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35992
Ап. №24, Вход Д
Площ 57.28 кв.м
Бани: 1
Етаж: 5
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35993
Ап. №25, Вход Д
Площ 93.97 кв.м
Бани: 1
Етаж: 6
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35994
Ап. №26, Вход Д
Площ 101.62 кв.м
Бани: 2
Етаж: 6
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35995
Ап. №27, Вход Д
Площ 84.62 кв.м
Бани: 1
Етаж: 6
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35996
Ап. №28, Вход Д
Площ 97.32 кв.м
Бани: 1
Етаж: 6
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 35997
Ап. №29, Вход Д
Площ 72.30 кв.м
Бани: 1
Етаж: 6
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35998
Ап. №30, Вход Д
Площ 57.28 кв.м
Бани: 1
Етаж: 6
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 35999
Ап. №31, Вход Д
Площ 93.34 кв.м
Бани: 1
Етаж: 7
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 36000
Ап. №32, Вход Д
Площ 170.17 кв.м
Бани: 1
Етаж: 7
Спални: 2
Цена при запитване
ID: 36001
Ап. №33, Вход Д
Площ 81.62 кв.м
Бани: 1
Етаж: 7
Спални: 1
Цена при запитване
ID: 36002
Ап. №34, Вход Д
Площ 106.36 кв.м
Бани: 1
Етаж: 7
Спални: 0
Цена при запитване
ID: 36003
Ап. №35, Вход Д
Площ 56.90 кв.м
Бани: 1
Етаж: 7
Спални: 1
Цена при запитване

местоположение

Google Map - Радост 10

Заявка за информация

Моля попълнете информацията в полето!
Моля попълнете информацията в полето!
Моля попълнете информацията в полето!
Моля попълнете информацията в полето!
Моля попълнете информацията в полето!

Сайтът на «Купи в България» използва cookies. Продължавайки да използвате сайта Вие се съгласяванте с използваните от нас бисквитки.

Приемам